Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig Cynllun Gweithredu Caffael

Datganiad Ysgrifenedig Cynllun Gweithredu Caffael

Dyfodol gwasanaethau caffael allanol.

Y mis diwethaf, mewn ymateb i adborth gan randdeiliaid a chwsmeriaid, cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y byddai Llywodraeth Cymru yn ail-lywio'r gwasanaethau caffael allanol a ddarperir drwy'r GCC a Gwerth Cymru er mwyn canolbwyntio'n fwy ar flaenoriaethau rhanbarthol a lleol, gan helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu nodau llesiant.

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn datblygu dulliau i gydweithio â phartneriaid yn y sector cyhoeddus er mwyn datblygu cynlluniau i barhau â'r gwaith hwn. Byddwn yn defnyddio cylchlythyr y GCC a Gwerth Cymru er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'r gwaith hwn ddatblygu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gyfrannu at y gwaith hwn, e-bostiwch NPSCommunications@llyw.cymru