Skip to content

Croesawu aelodau newydd

Croesawu aelodau newydd

Hoffem roi croeso cynnes iawn i'n haelodau newydd!

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cwrdd â nifer fawr o sefydliadau trydydd sector a chymdeithasau tai, gan glywed am eu gofynion amrywiol a thrafod sut y gall ein fframweithiau arbed amser ac arian iddynt.

Ymhlith y sefydliadau sydd wedi ymuno yn ddiweddar, ceir

  • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam
  • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr
  • Cymdeithas Cyrff Gwirfoddol Powys
  • Rhondda Cynon Taf – Interlink
  • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
  • Gwasanaethau Gwirfoddol Merthyr Tudful

Dywedodd Emma Waldron, Rheolwr Risg, Caffael a Llywodraethu gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC):

"Mae CGGC wedi bod yn gweithio gyda GCC ers peth amser er mwyn sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol yn gallu elwa o bŵer prynu'r sector cyhoeddus. Daeth CGGC yn aelod ym mis Ebrill 2017 ac mae sawl cyngor gwirfoddol sirol lleol wedi ymuno ers hynny."

Byddwn yn mynd i ddigwyddiad gofod3 CGGC ar gyfer y trydydd sector yn Stadiwm Dinas Caerdydd, ar Fawrth 8fed 2018. Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle prin i'r trydydd sector ddod ynghyd i ddysgu a chael eu hysbrydoli gan amserlen brysur o siaradwyr, meistr-ddosbarthiadau, dadleuon panel, gweithdai ac arddangosfa ryngweithiol. Edrychwn ymlaen at gyfarfod â llawer mwy ohonoch chi wyneb yn wyneb yn y digwyddiad, felly galwch i mewn i'n gweld ar stondin GCC. Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad am ddim, a gellir cael rhagor o fanylion yma.

Os ydych yn sefydliad trydydd sector neu'n gymdeithas dai, a hoffech wybod mwy am y ffordd y gallwch gael mynediad at nwyddau a gwasanaethau drwy fframweithiau GCC, cysylltwch â ni drwy e-bostio: NPSEngage@llyw.cymru