Skip to content

Fframwaith bagiau gwaredu gwastraff

Fframwaith bagiau gwaredu gwastraff

Mae'r fframwaith bagiau gwaredu gwastraff (NPS-PSU-0049-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

24 Awst 2016

Mae fframwaith bagiau gwaredu gwastraff y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pum lot nwyddau i'r cwmnïau canlynol:

  1. Cyflenwi bagiau gwastraff domestig a masnachol: JPK Trade Supplies Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd
  2. Cyflenwi bagiau ailgylchu: British Polythene Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Sphere Professional Ltd
  3. Cyflenwi leininau compostadwy: Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd; Biobag Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; Office Depot UK Ltd
  4. Bagiau gwastraff clinigol: Heb ei dyfarnu - rhagor o wybodaeth i ddilyn
  5. Bagiau gwastraff amrywiol: Biobag Ltd; British Polythene Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Office Depot UK Ltd; Sphere Professional Ltd
  6. Cyflenwi ffedogau polythen dwysedd isel: JPK Trade Supplies Ltd; HPC Healthline Ltd.

Dyfernir pob lot ar sail Cymru gyfan.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar ymgysylltu â'r fframwaith, ynghyd â chyfraddau masnachol, ar gael ar gais.

Mae tîm Gwasanaethau Pobl y GCC yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk.