Skip to content

Angen Gwirfoddolwyr!

Angen Gwirfoddolwyr!

Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r Alban a Gogledd Iwerddon, yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu gwasanaeth e-hysbysiad newydd.

Bydd y gwasanaeth yn disodli'r Gwasanaeth OJEU/TED yn achos sefyllfa Brexit heb gytundeb yn unig.

Os oes cytundeb, byddwn yn parhau i ddefnyddio OJEU/TED am weddill y cyfnod pontio (diwedd 2020). Yn y naill achos neu'r llall, bydd Cymru'n parhau i gyhoeddi ar GwerthwchIGymru.

Felly, er mwyn paratoi ar gyfer 'dim cytundeb' posibl mae angen i ni roi'r Gwasanaeth e-hysbysiad newydd ar waith ac mae angen eich help chi arnom. Mae angen gwirfoddolwyr o'n cymuned prynu yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i roi cynnig arno i wneud yn siŵr ei fod yn addas at y diben. Mae'r profion yn dechrau ym mis Ionawr felly, os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad canlynol: ProcurementBrexit@llyw.cymru