Skip to content

Cyflenwr Llogi Cerbydau yn ehangu i'r gogledd

Cyflenwr Llogi Cerbydau yn ehangu i'r gogledd

Mae Day's Rental, cyflenwr ar Fframwaith Llogi Cerbydau GCC, wedi agor cangen newydd yn Wrecsam, a leolir ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Mae'r gangen newydd yn atgyfnerthu presenoldeb cryf a chynyddol Day's Rental yng Nghymru a'r cymunedau a wasanaethir ganddynt. Gyda buddiannau y cynnydd mewn swyddi lleol ac integreiddio busnes, daw'r lleoliad newydd a'r pwynt cyflenwi yn agosach at y cwsmeriaid yn y gogledd.

Dywedodd Michael McCarry, Cyfarwyddwr Day’s Rental,

"Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol er mwyn ehangu darpariaeth ein gwasanaeth ledled y gogledd. Lle gwelwyd costau ar gyfer danfon a chasglu o'r blaen fel rhwystr i gwsmeriaid posibl, rydym bellach yn eu hadolygu er mwyn eu lleihau neu eu dileu mewn rhai achosion. Mae'n gyfnod cyffrous i ni ac rydym wrth ein bodd ein bod mewn sefyllfa i allu darparu ar gyfer y sector cyhoeddus a rhoi gwerth ychwanegol drwy Fframwaith Llogi Cerbydau'r GCC."

Mae'r cwmni wedi datblygu sawl trefniant gwasanaeth yn yr ardal ar gyfer cynnal a chadw cerbydau, a gwasanaethau cymorth i'r gangen o'r gymuned fusnes leol, gan ddod â chynnydd mewn gweithgarwch masnachol i'r ardal a'i galluogi i barhau i dyfu.

Mae Fframwaith Llogi Cerbydau'r GCC yn cynnig llwybr cyflym, syml a chystadleuol i gwsmeriaid at wasanaethau llogi cerbydau. Mae cwsmeriaid yn elwa o weld y costau llogi'n glir, ac offeryn gwobrwyo uniongyrchol sy'n hawdd i'w ddefnyddio sy'n nodi gwerth am arian i bob sefydliad. Gyda 30 o gyflenwyr yn cwmpasu 3 lot, mae cwsmeriaid wedi nodi arbedion o tua 30% yn seiliedig ar gyfartaledd cyfraddau a gyflwynwyd sydd wedi'u meincnodi.

Gallwn gynnal mini-gystadlaethau ar eich rhan, gan arbed amser ac adnoddau amhrisiadwy i chi tra'n sicrhau y caiff eich gofynion caffael eu bodloni yn y ffordd fwyaf effeithlon. Rydym hefyd yn gallu cynnig cymorth a darparu dogfennaeth safonol os hoffech ymgymryd â mini-gystadleuaeth eich hun. Gellir defnyddio mini-gystadlaethau hefyd i ychwanegu mathau o gerbydau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y fframwaith presennol, megis cerbydau trydan, hybrid neu gerbydau arbenigol, er mwyn sicrhau y caiff eich gofynion o ran cerbydau eu bodloni'n llawn.

Cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru os hoffech drafod.

I gael rhagor o wybodaeth am gyflenwyr, pris a chanllawiau ar y fframwaith gweler Gwerthwchigymru.