Skip to content

Fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

Fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

Mae ein fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol (NPS-PS-0080-17) bellach yn fyw ac ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r fframwaith yn darparu llwybr cydymffurfiol i'r farchnad ar gyfer ymgynghoriaeth a gwasanaethau cynghori ar gyfer eich gofynion sefydliadol sy'n gysylltiedig â threthi. Mae'r fframwaith yn cwmpasu holl feysydd treth gan gynnwys Treth Ar Werth (TAW) a Threthi Cyflogaeth (TWE).

Rhannwyd y fframwaith yn ddwy sector (GIG yn Unig a Sectorau Eraill) ac mae'n cynnwys 8 Lot:

  • Lot 1A – Gwasanaethau Cynghori ar TAW (yn benodol ar gyfer y GIG)
  • Lot 1B – Gwasanaethau Cynghori ar Drethi Cyflogaeth (yn benodol ar gyfer y GIG) 
  • Lot 1C – Gwasanaethau Cynghori Cyffredinol ar Drethi (yn benodol ar gyfer y GIG)
  • Lot 1D – Gwasanaethau Cynghori Cyfunol ar Drerthi (yn benodol ar gyfer y GIG)
  • Lot 2A – Gwasanaethau Cynghori ar TAW (sectorau eraill)
  • Lot 2B – Gwasanaethau Cynghori ar Drethi Cyflogaeth (sectorau eraill)
  • Lot 2C – Gwasanaethau Cynghori Cyffredinol ar Drethi (sectorau eraill)
  • Lot 2D – Gwasanaethau Cynghori Cyfunol ar Drethi (sectorau eraill) 

Fe'i dyfarnwyd i'r cyflenwyr canlynol:

BDO LLP; Berthold Bauer VAT Consultants; Centurion VAT Specialists Ltd; CRS VAT Consulting Ltd; Deloitte MCS Ltd; Ernst & Young LLP; KPMG LLP; LAVAT Consulting Ltd; Liaison Financial Services Ltd; NHS Shared Business Services Limited; ac RSM UK Tax and Accounting Limited.

Ceir gwybodaeth ynglŷn â'r darparwyr penodol sydd ar gael ar bob Lot yng nghanllawiau'r fframwaith ar GwerthwchiGymu (mae angen mewngofnodi).

Mae'r fframwaith hwn yn cynnig llwybr cyflym, syml a chystadleuol i gwsmeriaid at wasanaethau Ymgynghoriaeth TAW a Gwasanaethau Ariannol. Mae'n cynnig mynediad at ddarparwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd wedi cael eu hasesu'n drylwyr ar sail ansawdd y gwasanaethau y maent yn eu cynnig.

Gellir cyflwyno contractau yn ôl y gofyn drwy ddyfarniad uniongyrchol neu drwy weithdrefn mini-gystadleuaeth.

Yn ogystal â'r cyngor gweithredol arferol, rydym yn fwy na pharod i gynnig cymorth i sefydliadau sy'n dymuno cynnal mini-gystadleuaeth. Cysylltwch â NPSProfessionalServices@llyw.cymru i drafod hyn ymhellach.

Cofiwch rannu'r wybodaeth bwysig hon yn eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSProfessionalServices@llyw.cymru