Skip to content

Millennium Business Systems Ltd

Millennium Business Systems Ltd

Diweddariad pwysig ynghylch sefyllfa Millennium Business Systems Ltd.

Darllenwch y wybodaeth bwysig isod am sefyllfa Millennium Business Systems Ltd mewn perthynas â'r Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG yn ardal Prynwyr GwerthwchiGymru.

O ganlyniad, rydym wedi diweddaru'r Canllawiau Cyflym ar gyfer y fframwaith.

Gofynnwn yn garedig i gwsmeriaid lawrlwytho'r Templed Cais am Ddyfynbris newydd, a defnyddio'r templed hwn yn lle fersiynau hŷn.

Diweddarwyd gwybodaeth fasnachol y Fframwaith hefyd ar gyfer lot 9.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru