Skip to content

Dywedwch wrthym yr hyn y mae angen i chi ei wybod am Brexit

Dywedwch wrthym yr hyn y mae angen i chi ei wybod am Brexit

Cynhelir Procurex Cymru yn Arena Motorpoint, Caerdydd ddydd Iau 8 Tachwedd 2018.

Rydym dal wrthi'n cynllunio ar hyn o bryd ond gwyddom y bydd Brexit ar frig agenda pawb.

Rydym am ddefnyddio'r diwrnod i ateb cymaint o gwestiynau sydd gennych am Brexit â phosibl a chynnal sesiynau a fydd yn ddefnyddiol i chi. Er mwyn ein helpu a dylanwadu ar ba sesiynau rydym yn eu cynnal, byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau arolwg byr erbyn dydd Llun 17 Medi 2018.

Cymerwch yr arolwg