Skip to content

Fframwaith cyflenwi teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Fframwaith cyflenwi teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae'r fframwaith cyflenwi teiars a gwasanaethau cysylltiedig (NPS-FT-0043-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

08 Ionawr 2016

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig ar draws pedwar rhanbarth i'r cwmnïau canlynol:

  • Gogledd Cymru – ATS Euromaster; Direct Tyre Management Ltd; Joint Bid between Buckley Tyre Service (Lead) and Saracens Tyres Ltd
  • Gorllewin Cymru – ATS Euromaster; Direct Tyre Management Ltd; Tuf Treads Ltd
  • De Cymru - ATS Euromaster; Direct Tyre Management Ltd; Joint Bid between Celtic Tyre Services Ltd (Lead), Exhaust Tyre & Battery Ltd, Enterprise Tyres & Exhausts Ltd, Mobile tyre Services Barry
  • Cymru Gyfan a Phowys - ATS Euromaster, Direct Tyre Management Ltd.

Nid oes unrhyw raddio ar y fframwaith hwn. Mae gan gwsmeriaid sy'n dymuno defnyddio'r fframwaith hwn ddau opsiwn. Gallant 'Wobrwyo’n Uniongyrchol’ neu gynnal 'Mini-gystadleuaeth' drwy dîm Fflyd y GCC, gyda'r cyflenwyr a restrir yn y rhanbarth sy'n briodol i'w sefydliad. Efallai y bydd gan rhai sefydliadau ofynion ychwanegol a rhagwelir y bydd y cwsmeriaid hyn hefyd yn ymgymryd ag ymarfer mini-gystadleuaeth drwy dîm Fflyd y GCC..

Bydd y GCC yn cydlynu mini-gystadlaethau rhanbarthol ar y cyd ym mhob un o'r rhanbarthau rhwng mis Ionawr a mis Chwefror. Dylai cwsmeriaid gysylltu â thîm Fflyd y GCC os yw eu sefydliad yn dymuno cymryd rhan yn y mini-gystadlaethau. Nid yn unig yw’r GCC yn ceisio cymryd baich y mini-gystadleuaeth i ffwrdd o gwsmeriaid, ond disgwylir i'r ymrwymiad ar y cyd wella canlyniadau.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid a rhifau adnabod catalogau eFasnachu Cymru ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk.