Skip to content

Fframwaith cyflenwi tanwyddau biomas

Fframwaith cyflenwi tanwyddau biomas

Mae'r fframwaith cyflenwi tanwyddau biomas (NPS-CFM-0033-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

11 Ionawr 2016

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Cyflenwi Tanwyddau Biomas ar draws dwy lot o gynnyrch i'r cwmnïau canlynol:

  • Pelenni Pren: – Billington Bioenergy Ltd; Forever Fuels Ltd; PBE Fuels Ltd; Scot Heating Company Ltd.
  • Asglodion Pren: – Celtic Community Wood Fuel Ltd; E ac R Owen a'i Gwmni; Midlands Wood Fuels Ltd; Scot Heating Company Ltd; Spencer ECA Ltd; Woodtek Energy Ltd.

Mae’r lotiau wedi’u rhannu ymhellach yn dri pharth daearyddol ar gyfer Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, a De Cymru. Gall cwsmeriaid ddyfarnu’n uniongyrchol wrth ddefnyddio’r Fframwaith hwn.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd gwybodaeth am rifau adnabod Catalogau ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru yn cael ei lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk.