Skip to content

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig

Mae'r fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig (NPS-FOOD-0084-18) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

25 Medi 2018

Mae'r fframwaith yn darparu llwybr cydymffurfiol a gwerth am arian i'r farchnad ar gyfer darparu alcohol a diodydd cysylltiedig. Mae'n cynnig mynediad i gwmnïau sydd wedi'u cymeradwyo'n barod ac sydd wedi'u hasesu'n drylwyr ar sail ansawdd y gwasanaethau a ddarperir ganddynt.

Mae'r fframwaith ar sail Cymru gyfan ac yn cynnwys 4 lot:

  • Lot 1: Stowt, Seidr, Lager a Chwrw o'r Gasgen ac wedi'u Pecynnu, gan gynnwys Gwinoedd, Gwirodydd a Diodydd Meddal h.y y gofynion llawn
  • Lot 2: Cwrw Casgen yn unig
  • Lot 3: Stowt, Seidr, Lager a Chwrw ac ati wedi'u pecynnu yn unig
  • Lot 4: Gwinoedd a Gwirodydd yn unig.

Dyfarnwyd hwn i ddau gyflenwr:

  • Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (dyfarnwyd lle ar bob lot)
  • Chapple and Jenkins Ltd (dyfarnwyd lle ar Lot 3)

Mae canllawiau manwl ar gael i gwsmeriaid ar y fframwaith ar GwerthwchiGymu (mae angen mewngofnodi).

Yn ogystal â'r cyngor gweithredol arferol, rydym yn fwy na pharod i gynnig cymorth i sefydliadau sy'n dymuno cynnal mini-gystadleuaeth. Cysylltwch â NPSFood@llyw.cymru drafod hyn ymhellach.

Cofiwch rannu'r wybodaeth bwysig hon yn eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSFood@llyw.cymru