Skip to content

Marwolaeth sydyn Paul Broadbent

Marwolaeth sydyn Paul Broadbent

Yn anffodus bu farw Paul Broadbent, Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur (GLAA), yn 54 oed ym mis Rhagfyr 2017.

Ers 2013, Paul oedd Prif Swyddog Gweithredol y GLAA, sef asiantaeth y llywodraeth sy'n ymdrin â chaethwasiaeth fodern, masnachu pobl a chamfanteisio ar weithwyr, gan weithio'n agos gyda'r diwydiant manwerthu, pob sector cyhoeddus/preifat, asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar draws y llywodraeth ac yn genedlaethol a rhyngwladol.

Roedd Paul yn brif siaradwr yn Procurex Cymru 2017. Roedd yn gefnogwr brwd o'r datblygiadau oedd yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern ledled Cymru, a gweithiodd gyda swyddogion i ddatblygu'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol.

Mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad gyda theulu a ffrindiau Paul Broadbent.