Skip to content

Fframwaith gwasanaethau ceblo strwythuredig

Fframwaith gwasanaethau ceblo strwythuredig

Mae'r fframwaith y GCC darparu Fframwaith gwasanaethau ceblo strwythuredig (NPS-ICT-0041-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

09 Awst 2016

Mae Fframwaith Gwasanaethau Ceblo Strwythuredig y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws 6 lot daearyddol i’r cwmnïau canlynol:

  1. Gogledd-Ddwyrain Cymru: Direct Line Communications Ltd; Hunter Communication Services Ltd; i Data Com Ltd
  2. Gogledd-Orllewin Cymru: electrical estimates; i Data Com Ltd; Stoneleigh Consultancy Ltd
  3. De-Ddwyrain Cymru: Centerprise International Ltd; Sceptre Networking; Stoneleigh Consultancy Ltd
  4. De-Orllewin Cymru: Centerprise International Ltd; RGD King Ltd; Sceptre Networking
  5. Canolbarth a Gorllewin Cymru: electrical estimates
  6. Cymru Gyfan: Electranet Ltd; INS Sudlows Ltd

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid er mwyn i randdeiliaid gwrdd â chyflenwyr ym mis Rhagfyr. Manylion i ddilyn yn nes at y dyddiad.

Mae Cyfeiriadur Contractau eFasnachu Basware yn cael ei ddiweddaru a bydd y Dyfynbris Cyflym ar gael yn fuan. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru cyn bo hir.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk.