Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur

Lot 2 – papur swyddfa, copïo, argraffu digidol, a gwrthbwyso (NPS-CSC-0013-14)

Ionawr 2015

Mae Lot 2 o Gytundeb Fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur wedi cael ei dyfarnu i'r cwmnïau canlynol:

  • Springfield Business Papers
  • Office Depot UK Ltd
  • Corporate Express Ltd
  • Office Team Ltd.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid a manylion llawn y fframwaith ar gael ar GwerthwchiGymru.

Mae’r catalog ar gael ar Procserve.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes y GCC ar: NPSCorporateServices@wales.gsi.gov.uk