Skip to content

Diogelu eich busnes

Diogelu eich busnes

Ydych chi am sicrhau bod eich busnes mor ddiogel â phosibl?

 Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, bydd eich busnes yn wynebu llawer o fygythiadau, ac mae adran Heddlu Dyfed Powys yn awyddus i'ch helpu i'w ddiogelu.

Maent wedi ymuno â Choleg Sir Benfro i gynnal digwyddiad a fydd yn codi eich ymwybyddiaeth o'r ffordd y gall troseddwyr trefnus dargedu'ch busnes a'r hyn y gallwch ei wneud i atal hynny rhag digwydd neu sut i ymateb pe bai hynny yn digwydd!

Mae hwn yn gyfle unigryw i sicrhau eich bod yn barod i ddiogelu eich busnes rhag y troseddau cyffredin sydd ar gynnydd.

Cynhelir y digwyddiad yng Ngholeg Sir Benfro, Pont Fadlen, Hwlffordd – rhwng 4.30pm a 7pm, ddydd Llun, 19 Tachwedd 2018.

Mae'r digwyddiad am ddim a bydd lluniaeth ar gael.

Os hoffech ddod, mynegwch eich diddordeb yma.