Skip to content

Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf

Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf

Byddwn yn mynd i ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf a gynhelir ddydd Gwener 9 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant.

Trefnir y digwyddiad, sydd yn ei ddegfed blwyddyn, gan Wasanaeth Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf. Mae'n dwyn ynghyd fusnesau allweddol, sefydliadau sy'n prynu yn y sector cyhoeddus ac arbenigwyr o ddiwydiant i gynnig cyngor, cymorth a chyfle rhwydweithio gwerthfawr. Yn nigwyddiad y llynedd roedd 177 yn bresennol o fwy na 144 o sefydliadau.

Byddwn ar gael i hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau sydd am gyflenwi i sector cyhoeddus Cymru, a helpu cyflenwyr i ddeall sut rydym yn ymgymryd â'n gwaith o ddatblygu a darparu caffael.

Eleni, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf hefyd yn trefnu dau ddigwyddiad allgymorth yn rhanbarthau Cynon a Rhondda o Rondda Cynon Taf fel a ganlyn:

  • Digwyddiad Rhondda – ddydd Mawrth 20 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Chwaraeon Ystrad
  • Digwyddiad Cynon – ddydd Iau 29 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Menter y Cymoedd, Abercynon

Digwyddiadau llai yw'r digwyddiadau allgymorth ar gyfer y cyflenwyr hynny na allant fynd i'r prif ddigwyddiad ar 9 Mawrth. Ni fydd cymaint o sefydliadau'r sector cyhoeddus yno, ond gellir cael cyngor a gwybodaeth am wasanaethau defnyddiol megis ariannu, cymorth i sefydlu, gwiriadau iechyd cwmni, a chyflwyno prentisiaethau a lleoliadau gwaith.

Gall busnesau sy'n awyddus i rwydweithio ac archwilio'r cyfle i sicrhau contractau newydd gofrestru ar gyfer y digwyddiadau, drwy gysylltu â Kelly Smith o Gyngor Rhondda Cynon Taf: Kelly.Smith@rctcbc.gov.uk

Ffynhonnell:Cyngor Rhondda Cynon Taf