Skip to content

Digwyddiad Is-gontractwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf

Digwyddiad Is-gontractwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal digwyddiad i is-gontractwyr yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, ddydd Mercher 28 Chwefror 2018.

Dyma'r digwyddiad cyntaf o'i fath, ac yn gyfle i BBaChau o Rondda Cynon Taf a'r cyffiniau i gwrdd â rhai o gontractwyr mwyaf Cyngor Rhondda Cynon Taf er mwyn trafod cyfleoedd busnes posibl.

Mae'r arddangoswyr yn y digwyddiad yn brif gontractwyr ar fframwaith SEWSCAP 2 a fframwaith SEW Highways, ynghyd â chontractwyr y dyfarnwyd prosiectau iddynt ar gyfer Tîm Ystadau Corfforaethol Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Y contractwyr sydd wedi cadarnhau y byddant yn arddangos yw'r canlynol:

 • Alun Griffiths
 • BAM
 • Dawnus
 • Dyer & Butler
 • Encon
 • First Grade Furniture
 • Interserve
 • Intervention
 • Knights Brown
 • LCB Construction Lafarge Tarmac
 • Morgan Sindall
 • R&M Williams (Consortiwm Gymreig Lleol)
 • Walters

Digwyddiad agored yw'r arddangosfa, a fydd yn caniatáu i sefydliadau ymweld, a chwrdd â chontractwyr yn ogystal â Thîm Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf. Nod yr arddangosfa yw hyrwyddo cyfleoedd busnes a gwybodaeth am y farchnad ar gyfer BBaChau.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Kelly Smith, Cyngor Rhondda Cynon Taf drwy e-bostio kelly.smith@rctcbc.gov.uk

Ffynhonnell:Cyngor Rhondda Cynon Taf