Skip to content

Fframwaith prynu offer llaw a chyfarpar trydanol bach

Fframwaith prynu offer llaw a chyfarpar trydanol bach

Mae'r fframwaith prynu offer llaw a chyfarpar trydanol bach (NPS-CFM-0058-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

05 Hydref 2016

Mae Fframwaith Prynu Offer Llaw a Chyfarpar Trydanol Bach y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Mae'r fframwaith yn cynnwys un lot o gynnyrch, wedi'i is-rannu yn bedwar parth daearyddol. Cafodd ei ddyfarnu i'r cwmnïau canlynol ar sail ranbarthol:

  • Arco Ltd
  • Brammar - Buck and Hickman
  • Bunzl - Greenham
  • Rexel - Parker Merchanting
  • Travis Perkins. 

Mae'r fframwaith yn cynnig costau is ar amrywiaeth o gynnyrch brand a chynnyrch heb frand, ac arbedion o 6.6% ar gyfartal.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar ymgysylltu â'r fframwaith, ynghyd â chyfraddau masnachol, ar gael ar gais.

Mae'r tîm Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk.