Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Halen Craig

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Halen Craig

Mae'r Fframwaith Darparu Halen Craig (NPS-CFM-0018-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

09 Hydref 2015

Dyma gytundeb aml-gyflenwr ar gyfer darparu cynnyrch dadrewi, sy'n cydymffurfio’n llawn â Rheoliad Caffael Ewropeaidd.

Gweler manylion y lotiau a’r cyflenwyr isod:

  • 1a - halen craig 6.3mm: Compass Minerals, Salt Sales Company
  • 1b - halen craig 10mm: Compass Minerals
  • 1c - halen morol: NGS, Peacock Salt, Santander Salt Ltd
  • 1d - halen gwactod pur wedi’i sychu (PDV): NGS
  • 2a - calsiwm clorid: NGS
  • 2b - potasiwm asetad: NGS, Omex Environmental Ltd, Safecote Ltd
  • 2c - isgynnyrch hylifol amaethyddol (ABP): Safecote Ltd

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd gwybodaeth am rifau adnabod Catalogau ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru yn cael ei lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk.