Skip to content

Fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant

Fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant

Mae'r fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant (NPS-PS-0057-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

06 Medi 2016

Mae fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pedair lot gwasanaeth i'r cwmnïau canlynol:

  1. Broceriaeth a rheoli risg: Aon UK Ltd; Arthur J. Gallagher; Griffiths and Armour Insurance Brokers; Marsh Ltd; Portmore Insurance Brokers Ltd; Willis Ltd
  2. Trin hawliadau: Dolmans Solicitors; Gallagher Bassett International Ltd; Hugh James; Marsh Ltd; PricewaterhouseCoopers; Topmark
  3. Gwasanaethau ymgyfreitha yswiriant diffynnydd: Berrymans Lace Mawer; Blake Morgan LLP; Browne Jacobson LLP; DAC Beachcroft; Dolmans Solicitors; Forbes Solicitors; Hugh James; Peter Lynn & Partners; Weightmans
  4. Gwasanaethau ymgynghorol rheoli risg annibynnol: Zurich Municipal.

Dyfernir pob lot ar sail Cymru gyfan.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar ymgysylltu â'r fframwaith, ynghyd â chyfraddau masnachol, ar gael ar gais.

Mae tîm Gwasanaethau Proffesiynol y GCC yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.