Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n ymgymryd â'r gwaith rhagarweiniol ar y broses o ail-dendro’r fframwaith hwn, a byddwn yn sefydlu Grŵp Ffocws Categori i gyfarfod am y tro cyntaf yn y dyfodol agos. Os hoffech gymryd rhan yn y Grŵp Ffocws Categori hwn a chael gwybod am gyfarfod sydd ar ddod, cysylltwch â ni ar NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Mae'r amserlen ar gyfer digwyddiadau hyfforddiant cyfreithiol a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith hwn ar gael yma. Cysylltwch â'r cwmni perthnasol drwy'r cyswllt dynodedig a restrir os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau hyn.

Ymgynghoriaeth eiddo

Cyflwynwyd y tendr ar gyfer y fframwaith Ymgynghoriaeth Eiddo newydd ar 20 Medi 2018, a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 22 Hydref 2018.

Bydd y fframwaith hwn yn disodli'r fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo) (NPS-PS-004-14) sy'n dod i ben ym mis Rhagfyr 20108.

Sicrhewch fod unrhyw rai o'r cyflenwyr a all fod â diddordeb yn ymwybodol o'r cyfle hwn cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn ac os hoffech gymryd rhan yn y gwerthusiad technegol y bwriedir ei gynnal ym mis Hydref/Tachwedd 2018, cysylltwch â ni ar NPSProfessionalServices@llyw.cymru