Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymgynghoriaeth eiddo

Mae'r broses gaffael ar gyfer ymgynghoriaeth eiddo wedi dechrau, gyda'r tendr yn cau ar 26 Hydref 2018. Rydym yn disgwyl iddo ddod yn fyw ar 1 Ionawr 2019.

Nodwch fod y fframwaith cyfredol yn dod i ben ar 15 Rhagfyr 2018. Dylid cadarnhau unrhyw gontractau sydd angen dechrau cyn 1 Ionawr 2019 cyn 15 Rhagfyr 2018.

Rydym yn chwilio am arbenigedd technegol ychwanegol ar hyn o bryd ar gyfer y panel gwerthuso. Rhaid i enwebiadau ddod i law cyn 26 Hydref 2018. Proses bwrdd gwaith fydd hi gan fwyaf, a fydd yn digwydd drwy gydol mis Tachwedd.

Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru

Gwasanaethau casglu arian parod

Disgwylir i'r fframwaith hwn ddod i ben ym mis Medi 2019. O ganlyniad i ddefnydd isel, nid oes gennym gynlluniau i adnewyddu'r fframwaith hwn yn genedlaethol. Fodd bynnag, gellir gadael i gontractau tymor redeg y tu hwnt i fis Medi 2019.

Mae yna hefyd gytundeb amgen ar gael sy'n cynnwys Lot Cymru gyda G4s a Security Plus drwy YPO. Rydym yn disgwyl y bydd ar gael tan fis Rhagfyr 2019. Byddwn yn parhau i dynnu sylw at y cytundeb hwn os yw'n cael ei adnewyddu.

Adnewyddu fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Disgwylir i'r fframwaith cyfreithwyr ddod i ben ar 31 Awst 2019. Yn ddiweddar rydym wedi dechrau ymgysylltu â rhanddeiliaid ac rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus i ymuno â'n Grŵp Ffocws Categori.

Bydd y grŵp hwn yn galluogi aelodau i rannu eu gwybodaeth a'u profiad a helpu i lunio'r cytundeb newydd.

Os hoffech gymryd rhan yn y grŵp, cysylltwch â ni ar NPSProfessionalservices@llyw.cymru

Hyfforddiant cyfreithiol

Mae cyflenwyr ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol. Mae rhai ohonynt am ddim ac mae'n rhaid talu am eraill.

Mae'r amserlen ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar NPSProfessionalservices@llyw.cymru