Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae'r fframwaith presennol yn dod i ben ar 31 Awst 2019. Rydym yn ymgysylltu â chymuned gyfreithiol y sector cyhoeddus ar adnewyddu'r fframwaith hwn ac yn bwriadu ymgysylltu â'r sail cyflenwi ehangach yn y flwyddyn newydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Ymgynghoriaeth eiddo

Cynhelir gwerthusiad tendr ar gyfer y fframwaith hwn gan banel gwerthuso Grŵp Ffocws Categori (CFG).

Rhagwelwn y caiff y Fframwaith ei ddyfarnu ym mis Rhagfyr a bydd yn mynd yn fyw ar 14 Ionawr 2019.

Noder bod y cytundeb presennol yn dod i ben ganol mis Rhagfyr ac felly rydym yn gwneud cais am estyniad anffurfiol o'r telerau yn y cyfamser. Dylid nodi mai trefniant anffurfiol yw hwn a dylai cwsmeriaid fodloni eu hunain eu bod yn cydymffurfio â'u rheolau caffael eu hun. Lle nad hyn yw'r achos, dylid dyfarnu unrhyw wasanaethau sydd eu hangen cyn 16 Rhagfyr.

Am ragor o fanylion cysylltwch ag: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Cyfieithu Cymraeg

Aeth ein fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau cyfieithu Cymraeg a chyfieithu ar y pryd (NPS-PS-0078-17) yn fyw ar 1 Tachwedd 2018, ac mae ar gael i'r cyhoedd yng Nghymru i ddefnyddio.

Mae'r fframwaith yn darparu gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd o safon uchel i Sefydliadau Cwsmeriaid NPS, o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg, ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i wybodaeth mewn perthynas â'r darparwyr penodol sydd ar gael ar bob lot yn y canllawiau fframwaith ar GwerthwchIGymru (angen mewngofnodi).

Am ragor o wybodaeth, ewch i GwerthwchIGymru (angen mewngofnodi) neu cysylltwch â ni drwy e-bostio: NPSProfessionalServices@llyw.cymru