Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymgynghoriaeth adeiladu (seilwaith ac ystadau, cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol)

Ein bwriad yw dechrau gwaith cynllunio cyn caffael ar gyfer adnewyddu'r fframweithiau hyn dros y misoedd nesaf.

Rydym yn awyddus iawn i ymgysylltu ag unrhyw bartïon â diddordeb. Os hoffech gyfrannu, cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Bydd y fframwaith presennol yn dod i ben yn ddiweddarach eleni. Rydym wedi ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, a byddwn yn ymgysylltu â'r sail gyflenwi ehangach dros y misoedd nesaf.

Digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol

Edrychwch ar yr amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru