Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae'r fframwaith presennol yn dod i ben yn ddiweddarach eleni. Rydym wedi bod yn ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, ac rydym yn bwriadu parhau i ymgysylltu â'r sail gyflenwi ehangach dros y misoedd nesaf. 

Digwyddiadau Hyfforddi a Briffio Cyfreithiol

Edrychwch ar yr amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Ymgynghoriaeth eiddo

Mae'r broses werthuso bellach wedi'i chwblhau, a disgwylir i'r fframwaith gael ei ddyfarnu'n fuan.