Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyfarfod o'r Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer Ymgynghoriaeth Adeiladu

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer Ymgynghoriaeth Adeiladu ar 18 Ebrill i drafod y Cytundeb Ymgynghoriaeth Eiddo newydd y disgwylir iddo ddisodli NPS-PS-0004 Eiddo Ymgynghoriaeth Adeiladu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Canolbwyntiodd y cyfarfod ar gwblhau manylion y broses gaffael, gan gynnwys y fanyleb a'r telerau. Mae'r adroddiad canlyniadau ar gael ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) (angen mewngofnodi).

Cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn Gymraeg

Rydym yn ceisio gwybodaeth am ddefnyddio'r cytundeb Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn Gymraeg. Byddem yn awyddus i glywed gan gwsmeriaid ynglŷn â'r canlynol:

  • Pa wasanaethau rydych yn eu prynu? Cyfieithu a/neu Gyfieithu ar y Pryd?
  • A ydych yn caffael y gwasanaethau hyn drwy Fframwaith cyfredol y GCC?
  • Os felly, beth yw eich gwariant blynyddol?

Cynhelir Grŵp Fforwm Categorïau ddydd Iau 10 Mai, 13.00 - 16.00 yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Medwas a Chyffordd Llandudno (gyda gwasanaeth fideo-gynadledda). Croesewir cynrychiolwyr o'n sefydliadau cwsmeriaid. Cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru os hoffech gymryd rhan.

Hyfforddiant cyfreithiol

Mae ystod eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio a rhai y telir amdanynt yn cael eu cynnig gan gyflenwyr ar y gwasanaethau cyfreithiol gan fframwaith y cyfreithiwr.

Mae'r amserlen ar gyfer y digwyddiadau ar gael yma (Saesneg yn unig).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar NPSProfessionalservices@llyw.cymru