Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cynllun tlodi tanwydd Cymru gyfan seiliedig ar ardaloedd (Arbed)

Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Contract ar gyfer Cynllun Tlodi Tanwydd Cymru Gyfan Seiliedig ar Ardaloedd (Arbed) ar 26 Ionawr 2018.

Disgwylir i'r contract ddechrau ar 1 Mai 2018.

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac Archwilio i helpu i gyflwyno Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw o ran yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac Archwilio i helpu i gyflwyno Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru.

Mae'r ddogfennaeth dendr yn cael ei drafftio ar hyn o bryd a chynigir cyhoeddi'r tendr ym mis Mawrth 2018.

Hyfforddiant cyfreithiol 

Mae cyflenwyr ar y fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol. Mae rhai ohonynt am ddim ac mae'n rhaid talu am eraill. Mae'r amserlen ar gael yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch post isod.

Hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw

Fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar 8 Ionawr 2018 ac mae'r ddogfennaeth dendr yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Cysylltwch â'r blwch negeseuon e-bost isod am ragor o fanylion gan y Grŵp Fforwm Categorïau.

Cysylltwch â: NPSProfessionalServices@llyw.cymru.