Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

Mae'r tendr ar gyfer ein fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol bellach wedi cau ac mae wrthi'n cael ei werthuso ar hyn o bryd. Disgwylir i'r fframwaith contract ddechrau erbyn diwedd mis Gorffennaf 2018.

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae'r amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2018 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr i'w gweld yma.

Cyfieithu Cymraeg

Cyhoeddir y gwahoddiad i dendro ar gyfer y fframwaith cyfieithu a chyfieithu ar y pryd newydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ymgynghoriaeth adeiladu (eiddo)

Disgwylir i'r hysbysiad o gontract, neu'r gwahoddiad i dendro, ar gyfer y fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (eiddo) newydd gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn, ac nad ydych wedi cyfrannu at y broses eto, anfonwch neges e-bost i NPSProfessionalServices@llyw.cymru. Byddwn yn fwy na pharod i drafod eich gofynion.