Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymgynghoriaeth TAW a Gwasanaethau Ariannol

Mae'r fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol wedi cael ei ddyfarnu o 13 Awst. Mae'r holl ddogfennau canllaw i'w gweld ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi). Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Ymgynghoriaeth Eiddo

Rydym yn bwriadu cyflwyno'r gwahoddiad i dendro ar gyfer ymgynghoriaeth eiddo ym mis Medi, a disgwylir i'r fframwaith fynd yn fyw ar 1 Ionawr 2019. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn Gymraeg

Mae'r gwahoddiad i dendro ar gyfer Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn Gymraeg bellach yn fyw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses werthuso drwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â: Karen.roberts3@llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.