Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith TAW

Mae fframwaith TAW bellach yn fyw. Mae'r holl ddogfennaeth ar gael drwy GwerthwchiGymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â NPSprofessionalservices@gov.wales

Adnewyddu Ymgynghoriaeth Eiddo

Rydym yn bwriadu cyflwyno'r Gwahoddiad i Dendro (ITT) ym mis Awst. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r tîm gwasanaethau proffesiynol drwy e-bostio: NPSprofessionalservices@gov.wales