Skip to content

Procurex Cymru 2018

Procurex Cymru 2018

Cynhelir pedwerydd digwyddiad Procurex Cymru yn Arena Motorpoint, Caerdydd ddydd Iau 8 Tachwedd.

Mae mwy na mil o wneuthurwyr penderfyniadau, llunwyr polisïau a chyflenwyr yn dod i'r digwyddiad er mwyn cefnogi arloesi, addysg, cydweithredu a dathlu dros un diwrnod penodol.

Cadarnhawyd y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC a Malcom Harrison, Prif Swyddog Gweithredol CIPS yn siarad yn ardal y siaradwyr gwadd. Bydd y diwrnod wedi'i strwythuro o amgylch Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb.

Yn ogystal ag ardal y siaradwyr gwadd a'r ardal arddangos, bydd 4 parth hyfforddiant yn cwmpasu:

  • Gallu ac Adnoddau (Sgiliau Caffael)
  • Arloesi
  • Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Gwaith Teg
  • Y Gadwyn Gyflenwi

Yn ogystal â hyn, bydd ardal y siaradwyr yn cael ei throi'n barth Brexit yn y prynhawn, lle rydym yn gobeithio ateb cynifer o gwestiynau ar Brexit â phosibl.

Ceir rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn Procurex Cymru 2018.