Skip to content

Procurex Cymru – cofrestrwch nawr!

Procurex Cymru – cofrestrwch nawr!

Mae'r gwaith cynllunio wedi hen gychwyn ar gyfer Procurex Cymru 2018, sef y digwyddiad caffael mwyaf yng Nghymru lle y daw prynwyr a chyflenwyr at ei gilydd i rwydweithio a dysgu.

Mae Procurex Cymru, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn ac a gynhelir yn Arena Motorpoint, Caerdydd, ddydd Iau 8 Tachwedd, wedi hen ymsefydlu fel un o'r prif uchafbwyntiau yn y calendr caffael blynyddol.

Mae mwy na mil o wneuthurwyr penderfyniadau, llunwyr polisïau a chyflenwyr yn dod i'r digwyddiad er mwyn cefnogi arloesi, addysg, cydweithredu a dathlu dros un diwrnod penodol.

Mae Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, a Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, wedi'u cadarnhau fel prif siaradwyr. Gyda llawer mwy o siaradwyr i'w cyhoeddi o hyd, bydd y diwrnod wedi'i strwythuro o amgylch Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb.

Cadwch lygad ar ein cylchlythyr er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf dros y misoedd sydd i ddod. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn http://www.procurexlive.co.uk/wales/cy/home-3/.

Gallwch weld uchafbwyntiau digwyddiad 2017.