Skip to content

Procurex Cymru 2018

Procurex Cymru 2018

Rydym wrth ein bodd ein bod yn bartner swyddogol yn Procurex Cymru 2018.

Gydag ychydig dros wythnos i fynd i Procurex Cymru 2018, gwnewch yn siŵr na fyddwch yn colli'r cyfle unigryw hwn i ymgysylltu â mwy na 1200 o gymheiriaid.

Gallwch ddisgwyl y canlynol: 

  • Cwrdd, rhwydweithio ac ymgysylltu â mwy na 1200 o benderfynwyr allweddol
  • Ymweld â Phafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru a fydd yn rhoi cyfle unigryw i chi ymgysylltu â chynrychiolwyr allweddol o Lywodraeth Cymru
  • Clywed y ddadl ar ddyfodol y broses gaffael yn y Brif Arena a chyfrannu ati
  • Buddsoddi mewn datblygu eich sgiliau a'ch gyrfa eich hun drwy fynd i'r 5 Parth Datblygu Sgiliau yn cynnwys sesiynau DPP wedi'u hardystio. I aelodau a Chymrodorion y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi bydd y rhain yn cyfrif tuag at statws Proffesiynol Caffael a Chyflenwi Siartredig newydd y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi.  
  • Mynd i Barth Brexit a chlywed gan weithwyr proffesiynol blaenllaw ym maes rheoli caffael a chyflenwi am eu safbwyntiau ynglŷn â sut mae'r dirwedd yn datblygu yn ystod negodiadau

Lawrlwythwch y canllaw cyn y digwyddiad swyddogol yn cynnwys y rhaglen yma. Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar ôl felly archebwch eich lle heddiw.