Skip to content

Procurex Cymru 2018

Procurex Cymru 2018

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o fod wedi cynnal digwyddiad Procurex Cymru am y pedair blynedd diwethaf a bydd yn dychwelyd i Gaerdydd ar 8 Tachwedd.

Mae hwn yn ddigwyddiad cyffrous sy'n dod â phrynwyr a chyflenwyr y sector cyhoeddus ynghyd.

Rydym yn annog unrhyw un nad yw wedi rhoi cynnig ar Procurex Cymru eto i gymryd rhan!

"Nid yn unig y mae'n ddiwrnod gwych o hyfforddiant caffael personol, ond drwy fynychu, byddwch yn dysgu mwy am y materion allweddol sy'n effeithio ar bob un ohonom sy'n gweithio ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru.”

Sue Moffatt, Cyfarwyddwr Masnachol, Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Bydd Procurex Cymru 2018, a fydd yn dod â dros 1000 o benderfynwyr allweddol ynghyd, yn cynnal amrywiaeth o nodweddion rhyngweithiol gan gynnwys:

  • 4 Sesiwn Hyfforddi Sgiliau Caffael
  • Prif Arena fyw yn cynnwys cyflwyniadau gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a Phrif Chwip, Llywodraeth Cymru
  • Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru

Hwn yw digwyddiad pwysicaf y flwyddyn i unrhyw un sy'n ymwneud â maes caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cofrestrwch i drefnu eich lle am ddim heddiw.