Skip to content

Fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost

Fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost

Mae'r fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost (NPS-CS-0023-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

23 Awst 2016

Mae fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws 12 lot nwyddau i'r cwmnïau canlynol:

 1. Casglu a dosbarthu: A McLay; Royal Mail; UK Mail; Whistl
 2. Post hybrid ar y safle: Funasset; Ricoh; UK Mail; Whistl
 3. Post hybrid oddi ar y safle: A McLay; Document Outsourcing; PSL Print Management; UK Mail
 4. Gwasanaethau post rhyngwladol: Royal Mail; Whistl
 5. Offer ystafelloedd post: Francotyp Postalia; Nationwide Franking Sense; Neopost; Pitney Bowes
 6. Post i mewn ar y safle: Ricoh
 7. Post i mewn digidol oddi ar y safle: Neopost; Ricoh
 8. Cludo cenedlaethol ar yr un diwrnod (parthau): Delivery Solutions (Delsol); Just Wales; Mars Jones; Priority Express; Royal Mail
 9. Cludo ar yr un diwrnod (parthau): Delivery Solutions (Delsol); Priority Express; Royal Mail; UK Mail
 10. Cludwyr rhyngwladol: Priority Express; UK Mail
 11. Nwyddau meddygol, tymheredd a reolir a pheryglus a niweidiol (parthau): Delivery Direct Logistics; Sameday Couriers
 12. Cludwr ar feic (parthau): Priority Express

Mae lotiau 8, 9, 11 a 12 wedi'u rhannu ymhellach yn 11 parth daearyddol ledled Cymru, gan gynnwys parth Cymru gyfan.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk.