Skip to content

Diweddaru polisi

Diweddaru polisi

Mae tri modiwl e-ddysgu newydd bellach ar gael ar lwyfan eDdysgu y GIG.

Mae pob modiwl yn cymryd tua 30 munud i'w gwblhau ac mae'n cynnwys rhai ymarferion rhyngweithiol. Pwyswch yr opsiwn 'Mewngofnodi fel ymwelydd' a chwiliwch am y modiwlau yng nghornel dde uchaf y dudalen.

Fel arall, dyma'r dolenni a fydd yn mynd â chi'n syth at y modiwlau eu hunain. Gallwch hefyd gael mynediad atynt drwy'r Canllaw Cynllunio Caffael.

I weld y modiwlau Cynnig ar y Cyd

I weld y modiwlau Cod Ymarfer: Modiwl cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

I weld y modiwlau Buddiannau Cymunedol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i vwpolicy@llyw.cymru