Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Buddiannau i gyflogeion

Yn ystod cyfarfod y Grŵp Ffocws Categori ar 19 Medi, gwnaeth cwsmeriaid gytuno mewn egwyddor i ymestyn y fframwaith am 12 mis arall. Gallwch ddod o hyd i'r cadarnhad o'r estyniad a manylion am drafodaethau'r Grŵp Ffocws Categori yn yr adroddiad canlyniadau ar GwerthwchiGymru.

Mae'r adroddiad yn cynnwys copi o gyflwyniad byr a roddwyd gan iCOM mewn perthynas â'r niferoedd sy'n dilyn y Fframwaith ac astudiaethau achos.

Teithio a llety busnes

Yn dilyn ymgynghoriad â chwsmeriaid, mae'r fframwaith hwn wedi'i ymestyn am 12 mis, hyd at fis Hydref 2019. Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid yn fuan er mwyn sefydlu gofynion ar gyfer y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru