Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymestyn fframwaith buddiannau i gyflogeion

Yn dilyn cytundeb gan gwsmeriaid yng nghyfarfod y Grŵp Ffocws Categori ar 20 Medi, rydym bellach wedi ymestyn y fframwaith am 12 mis ychwanegol.

Bydd y fframwaith nawr yn rhedeg tan 6 Rhagfyr 2019. Bydd cyfarfodydd Grŵp Ffocws Categori pellach yn cael eu trefnu yn y Flwyddyn Newydd i drafod tendr y fframwaith newydd.

Am ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, cysylltwch â Faye Haywood ar NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru