Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi y GCC

Mae'r tendr am fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi y GCC bellach yn fyw ar Bravo ac eDendroCymru ac anfonwyd Hysbysiad Contract i GwerthwchiGymru a Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Er mwyn cael gafael ar y tendr ac i gofrestru'ch diddordeb, gweler yr Hysbysiad Contract ar GwerthwchiGymru.

Gellir hefyd gael gafael ar ddogfennau tendro drwy system eDendroCymru Bravo (mae angen mewngofnodi).

Mae pum lot i gynnig amdanynt:

  1. Darparu gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr corfforaethol: model cyflenwi prif werthwr
  2. Darparu gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr corfforaethol: model cyflenwi niwtral o ran gwerthwr
  3. Darparu gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr corfforaethol: model cyflenwi ateb hybrid
  4. Darparu gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr corfforaethol: darpariaeth prynu yn y fan a'r lle
  5. Darparu Athrawon Cyflenwi a Gweithwyr Dros Dro mewn Ysgol: Darpariaeth Awdurdodau Lleol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Mae'r fframwaith presennol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2019. Mae'r tendr adnewyddu'n fyw ac yn cau ar 19 Rhagfyr. Rydym yn disgwyl mai 1 Ebrill fydd y dyddiad gweithredu.

Os hoffech ein helpu i werthuso'r cynigion, cysylltwch ag NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Caiff grŵp ffocws Cwsmeriaid mis Hydref ei aildrefnu unwaith y byddwn wedi derbyn prisiau arfaethedig 2019. Gwneir penderfyniad ar yr estyniad maes o law.

Gwobr Gwasanaeth Gorau 2018

Enillodd Lyreco UK Ltd, ein darparwr Deunydd Ysgrifennu Cymru Gyfan ffynhonnell unigol y Wobr Gwasanaeth Gorau ar gyfer Sefydliadau Canolig a Mawr yn seremoni Gwobrau GO 2018 y mis diwethaf.

Daeth Lyreco i'r brig ymhlith cystadlu brwd gan pum o gystadleuwyr eraill a oedd wedi cyrraedd y rownd derfynol er mwyn ennill y wobr glodwiw hon felly llongyfarchiadau iddyn nhw ar eu llwyddiant.

Cynhaliwyd Gwobrau GO Cymru ar 8 Tachwedd yng Ngwesty Mercure yng Nghaerdydd. Am ragor o wybodaeth am y gwobrau ac i weld oriel y digwyddiad.