Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Daeth y broses adnewyddu tendr ar gyfer y fframwaith hwn i ben ar ddiwedd mis Rhagfyr 2018. Rydym wrthi'n gwerthuso'r cynigion a dderbyniwyd a byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid am y canlyniad yn fuan.

Bydd y fframwaith newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019. Bydd dogfennau canllaw i gwsmeriaid a thempledi ar gyfer mini-gystadlaethau ar gael i gwsmeriaid ym mis Mawrth 2019.

Gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi

Derbyniwyd y tendrau, ac mae'r broses werthuso ar waith, a disgwylir i'r fframwaith newydd ddechrau ar 1 Mai 2019.

Yn y cyfamser, gall trefniadau cwsmeriaid o dan ein fframwaith presennol redeg tan 15 Hydref 2019, ond heb fod yn hwyrach na hynny. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni yn NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru