Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaeth a reolir ar gyfer darparu gweithwyr asiantaeth

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Grŵp Fforwm Categorïau ar 27 Mawrth i drafod opsiynau a strategaethau ynghylch ail-gaffael y fframwaith hwn. Mae adroddiad canlyniadau'r GCC bellach ar gael ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) (angen mewngofnodi). Os nad oeddech yn gallu mynd i'r cyfarfod ond hoffech gyfrannu at lunio'r fframwaith newydd, cysylltwch â ni yn NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Dyma'ch cyfle olaf i gwblhau ein harolwg ar-lein i gefnogi'r fframwaith Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig.

Lansiwyd yr arolwg ym mis Mawrth i gasglu gwybodaeth am y gwasanaethau a gontractiwyd gan gwsmeriaid ac y maent yn dymuno eu sicrhau yn y dyfodol. Bydd yr atebion yn llywio'r fanyleb o fewn y dogfennau Gwahoddiad i Dendro ar gyfer cytundeb fframwaith Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig Cymru Gyfan y disgwylir iddo ddechrau ar 1 Ebrill 2019.

Mae'r arolwg yn gofyn am wybodaeth fanwl am:

  • wasanaethau iechyd galwedigaethol
  • rhaglenni cymorth i gyflogeion a gwasanaethau cwnsela
  • cynllun gofal llygaid
  • gwasanaethau ffisiotherapi
  • gwasanaethau sganio'r corff
  • meddygon arbenigol
  • ail farn
  • gofynion ad hoc

Rydym hefyd yn gofyn am nifer y cyflogeion yn eich sefydliad, cyfnod y contractau cyfredol a'u gwerth blynyddol, nifer yr atgyfeiriadau ac ati. 

Cysylltwch â: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru