Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaeth a reolir ar gyfer darparu gweithwyr asiantaeth

Yn dilyn ymgynghoriad â chwsmeriaid, mae'r fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth wedi'i ymestyn 12 mis, a bydd yn rhedeg tan fis Ebrill 2019. Bydd cytundebau cwsmeriaid unigol yn gorffen yr un pryd â diwedd y fframwaith (a chwe mis), felly ni all unrhyw gytundeb â chwsmer fodoli ar ôl mis Hydref 2019.

Rydym wedi dechrau cynllunio'r ymarfer ailgaffael, a chynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Fforwm Categorïau ar 27 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Anfonwyd gwahoddiadau at aelodau presennol y grŵp, ond os hoffech fod yn bresennol neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost Gwasanaethau Pobl isod.

Rydym hefyd wedi cysylltu â chwsmeriaid yn y gogledd i drefnu cyfarfod a sicrhau bod gofynion yn cael eu nodi'n ddigonol, a byddwn yn cysylltu ymhellach unwaith y daw adborth i law.

Os hoffech ddod i gyfarfod neu ofyn am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Cysylltwch â: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru.