Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl Ionawr 2018

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl Ionawr 2018

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl Ionawr 2018

Digwyddiad adnoddau dynol

Rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i sefydliadau cwsmeriaid ddydd Mawrth 27 Chwefror yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst. Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i gwsmeriaid ddysgu sut i wneud y canlynol:

  • Cael bargen dda ar gyfer eich cynllun buddiannau i gyflogeion gyda buddiannau iechyd a lles, arbedion o bron i 15 y cant a chostau gwasanaeth is
  • Trefnu trefniadau teithio eich staff yn gyflym, hawdd, effeithlon ac yn ddiogel – i gyflawni eich dyletswydd gofal
  • Cael mynediad at ystod eang o wasanaethau hyfforddi heb fod angen cael dyfynbrisiau nac ymrwymo i raglenni mawr
  • Mynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern drwy wybod am beth y dylid edrych a sut i roi gwybod amdano
  • Cyflogi staff asiantaeth dibynadwy ac sy’n meddu ar y cymwysterau priodol yn gyflym
  • Caffael gwasanaethau iechyd galwedigaethol hyblyg
  • Cydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i chi gyfarfod yn bersonol â darparwyr o blith ein Gweithwyr Asiantaeth; Cynlluniau Buddiannau i Gyflogeion; Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig; Teithio a Llety Busnes; a fframweithiau Gwasanaethau Hyfforddiant, Dysgu a Datblygu Corfforaethol.

Os ydych yn aelod o CIPD, cewch hefyd bwyntiau DPP am fod yn bresennol.

Cysylltwch â NPSPeopleServicesUtilities@llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth. Bydd y broses gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn cau am ganol dydd, ddydd Mercher 21 Chwefror.

Y wybodaeth ddiweddaraf am deithio a llety busnes

Hoffem hysbysu sefydliadau cwsmeriaid fod CTM, sef Cwmni Rheoli Teithio Lot 1 y fframwaith Teithio a Llety Busnes wedi gwerthu’r busnes i Grŵp Gray Dawes. Bydd yn parhau i fasnachu fel CTM, a bydd yr holl fanylion cyswllt a’r systemau archebu yn parhau yr un fath. Fel y cyfryw, ni fydd gwasanaeth presennol cwsmeriaid yn newid ryw lawer.

Os oes gan gwsmeriaid unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar NPSPeopleServicesUtilities@llyw.cymru