Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw er mwyn rhoi gwybod i'r farchnad am y broses gaffael newydd a fydd yn cael ei chynnal er mwyn adnewyddu'r fframwaith hwn. Caiff rhagor o ddigwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid a chyflenwyr eu cynnal dros y misoedd nesaf, ac os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru.