Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Bagiau gwaredu gwastraff a bagiau gwastraff clinigol

Rydym yn ymestyn y fframweithiau bagiau gwaredu gwastraff a bagiau gwastraff clinigol am gyfnod cychwynnol o 12 mis o fis Awst 2018 ar ôl bod yn ei weithredu'n llwyddiannus ers 2016.

Ar hyn o bryd rydym yn cwblhau'r manylion gyda chyflenwyr a byddwn yn hysbysu cwsmeriaid am unrhyw newidiadau yn fuan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch neges e-bost i NPSCorporateServices@llyw.cymru

Gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi

Rydym yn gweithio tuag at adnewyddu'r fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi.

Rydym yn ymgysylltu â'n rhanddeiliaid er mwyn adolygu a datblygu modelau cyflenwi.

Rydym yn bwriadu lansio'r fframwaith newydd ym mis Ebrill 2019. Os hoffech wybod mwy neu gymryd rhan yn y broses hon, anfonwch neges e-bost i NPSCorporateServices@llyw.cymru

Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Rydym wedi cyfarfod â'n cwsmeriaid yng nghyfarfodydd y Grŵp Fforwm Categori er mwyn datblygu manyleb y fframwaith gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig newydd.

Mae’r cyfarfodydd yn sicrhau ein bod yn caffael y gwasanaethau cywir ac yn rhoi bargen dda i gwsmeriaid.

Caiff adroddiadau canlyniadau ar gyfer y ddau gyfarfod eu lanlwytho i GwerthwchiGymru yn fuan.