Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Buddiannau i Gyflogeion - Grŵp Fforwm Categori

Cynhelir cyfarfod Grŵp Fforwm Categori ar 20 Medi gyda chysylltiad fideogynadledda rhwng swyddfa Cyffordd Llandudno Llywodraeth Cymru a swyddfa Bedwas Llywodraeth Cymru. Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i drafod ymestyn y contract cyfredol ac adnewyddu'r amserlen ddrafft. Caiff y sesiwn ei rhannu yn ddwy ran, a bydd y darparwr fframwaith iCom Works Ltd yn bresennol yn y rhan gyntaf i drafod cynhyrchion a thueddiadau newydd. Bydd yr ail hanner yn trafod ymestyn y contract cyfredol ac adnewyddu'r amserlen ddrafft.

Mae neges wedi cael ei hanfon at bob aelod o'r Grŵp Fforwm Categori gydag agenda lawn i ddilyn. Os ydych yn gweithio i un o'n sefydliadau cwsmeriaid, ac os hoffech fod yn rhan o'r Grŵp Fforwm Categori hwn, cysylltwch ag NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru.

Iechyd Galwedigaethol

Cyflwynwyd y fanyleb ddiwygiedig i aelodau o'r Grŵp Fforwm Categori ym mis Awst. Ffocws cyfarfodydd nesaf y Grŵp Fforwm Categori bydd cymeradwyo a therfynu’r fanyleb ar gyfer y tendr newydd.

Ceir gwybodaeth am gyfarfodydd nesaf y Grŵp Fforwm Categori isod:

  • Dydd Mercher 26 Medi, swyddfa Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno.
  • Dydd Mercher 3 Hydref, swyddfa Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.
  • Dydd Iau 11 Hydref (adnewyddu tendr Iechyd Galwedigaethol) swyddfa Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno.
  • Dydd Gwener 19 Hydref (adnewyddu tendr Iechyd Galwedigaethol), Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Technolegau Cynorthwyol a Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae'r fframwaith technolegau cynorthwyol a gwasanaethau cysylltiedig wedi'i ymestyn am 12 mis arall tan 30 Medi 2019.

Noder nad yw Systemau Cleifion Diogel ar y fframwaith mwyach ac maent wedi eu diddymu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru