Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd a bwydydd wedi'u pecynnu

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd a bwydydd wedi'u pecynnu

Mae Fframwaith y GCC ar gyfer cyflenwi a dosbarthu Diodydd a Bwydydd wedi'u Pecynnu bellach ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru (NPS-FOOD-0069-16)

Rhagfyr 2017

Mae'r fframwaith yn cynnwys cyflenwyr diogelwch bwyd achrededig safon y diwydiant, ac mae'n ofynnol iddynt wneud y canlynol:

 • cydymffurfio â holl ddeddfwriaeth diogelwch bwyd a safonau bwyd perthnasol drwy gydol y gadwyn gyflenwi
 • cyflawni safonau maethol penodol, gofynion alergen a labelu/pecynnu penodol
 • cydymffurfio â gofynion proses rheoli cwynion y GCC ynglŷn â diogelwch bwyd
 • cyrchu/gweithgynhyrchu a darparu cynhyrchion sy'n cydymffurfio â'r polisïau a'r safonau amrywiol er mwyn gwella iechyd y boblogaeth a chyflawni buddiannau cynaliadwyedd, gan gynnwys cymorth i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015; os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr hyn y mae'n ei olygu i chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.
 • .

Fe'i dyfarnwyd ar draws y lotiau a'r cyflenwyr canlynol:

 • Lot 1 – Pob diod a bwyd wedi'i becynnu - Bidvest, Brake Bros, Castell Howell, Holdsworth
 • Lot 2 – Cynhyrchion ar Dymheredd yr Amgylchedd ac wedi'u Rhewi - Bidvest, Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foods, Holdsworth
 • Lot 3 – Nwyddau Groser ar Dymheredd yr Amgylchedd (i gynnwys llinellau storfeydd o fewn y rhestr o gynhyrchion) - Bidvest, Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foods, Holdsworth
 • Lot 4 – Cynhyrchion wedi'u Rhewi - Bidvest, Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foods, Holdsworth, NH Case, The Little Food Company
 • Lot 5 – Diodydd meddal, dŵr potel, melysion, creision a byrbrydau - Bidvest, Brake Bros, Celtic Foods, Chapple & Jenkins, DG Wholesale, M&S Catering Supplies
 • Lot 7 – Storfeydd y GIG – Bisgedi - Bidvest, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 8 – Storfeydd y GIG – Grawnfwyd Brecwast - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 9 – Storfeydd y GIG – Ceirch Brecwast - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 10 – Storfeydd y GIG – Bisgedi Gwenith Brecwast - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 11 – Storfeydd y GIG – Bwydydd Tun - Bidvest, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 12 – Storfeydd y GIG – Olew Coginio - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 13 – Storfeydd y GIG – Cymysgedd Cacen - Bidvest, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 14 – Storfeydd y GIG – Pwdinau, Cymysgeddau Pwdin a Chwstardiau - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 15 – Storfeydd y GIG – Blawd - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 16 – Storfeydd y GIG – Jamiau a Chyffeithiau - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 17 – Storfeydd y GIG – Stoc, Cawl a Chymysgedd Grefi - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 18 – Storfeydd y GIG – Siwgr - Bidvest, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 19 – Storfeydd y GIG – Nwyddau Groser ar Dymheredd yr Amgylchedd – Amrywiol - Brake Bros, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 20 – Storfeydd y GIG – Diodydd Poeth - Argies Coffee, Brake Bros, Celtic Foodservices
 • Lot 21 – Storfeydd y GIG – Grawnfwydydd eraill, pasta a reis - Bidvest, Castell Howell, Celtic Foodservices
 • Lot 22 – Storfeydd y GIG, Sudd Ffrwythau gan gynnwys Cwpanau Bach o Sudd Ffrwythau - Brake Bros, Castell Howell, Cott Beverages
 • Lot 23 – Storfeydd y GIG – Diod Ffrwythau - Castell Howell, Celtic Foodservices, Tovali

Sylwer: Ni ddyfarnwyd Lot 6 – Storfeydd y GIG (Cynhyrchion Llaeth a Hufen ar Dymheredd yr Amgylchedd).

Dyfernir pob lot o dan barthau (dyfernir parth 32 ar sail Cymru gyfan a pharth 33 Storfeydd y GIG). Mae canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru.

Mae tîm Bwyd GCC yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu gydweithredol o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm ar NPSFood@llyw.cymru i drafod hyn ymhellach.

Bydd GCC yn gweithio gyda chwsmeriaid, cyflenwyr llwyddiannus a Basware er mwyn datblygu gwybodaeth eFasnachu Cymru am y farchnad/catalogau ar gais

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio Cerdyn Pryniant Cymreig – Barclaycard ar gyfer y fframwaith hwn.

Yn ogystal â'r cyngor gweithredol arferol, rydym yn fwy na pharod i gynnig cymorth i sefydliadau sy'n dymuno cynnal mini-gystadleuaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSFood@llyw.cymru