Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig (NPS-PSU-0012-14) y GCC bellach ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau.

01 Ebrill 2015

Mae naw lot ac is-lot wedi’u dyfarnu i'r cwmnïau canlynol:

 • 1. Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol:
  Workare, Workforce Wellbeing, INSYNC, Bellevue, IMASS, Caer Health
 • 2a. Rhaglen Cymorth i Weithwyr:
  Care First
 • 2b. Cwnsela Wyneb yn Wyneb:
  TCS, Optum Health, Care First, All About You Wales
 • 2c. Cwnsela Wyneb yn Wyneb EMDR:
  TCS, Care First
 • 2d. Cwnsela Wyneb yn Wyneb, CBT:
  TCS, All About You Wales, Care First
 • 3. Gofal Llygaid Corfforaethol:
  ASE Corporate Eyecare
 • 4a. Ffisiotherapi:
  Mark Brownless, Spire Healthcare, Performance Physio, Pen y Lon, Workplace Physio, Baseline Physio, Coates, Rhos Physio, Ann Physiocare
 • 4c. Sganio’r Corff:
  Spire Health
 • 4d. Meddygon Arbenigol:
  INSYNC, IMASS, Workforce Wellbeing, Caer Health

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau i gwsmeriaid cyn bo hir, i esbonio'r Weithdrefn Archebu ac Ymgysylltu i Ddefnyddwyr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau’r GCC ar: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

Mae canllawiau llawn i gwsmeriaid a dogfennau templed ar gael ar GwerthwchiGymru.