Skip to content

Iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Y darparwr newydd drwy Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig (NPS-PSU-0012-14) y GCC yw Care First.

02 Tachwedd 2015

Ceir gweithgarwch rheolaidd ar hyn o bryd ar fini-gystadlaethau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol.

Mae Contract blaenorol Cymru Gyfan ar gyfer y Rhaglen Cymorth i Gyflogeion wedi dod i ben yn awr.

Rydym eisoes wedi cyrraedd ein nod cyntaf gyda mwy na 30,000 o gyflogeion y sector cyhoeddus yn gallu defnyddio'r gwasanaeth yn awr.
Mae 2 lefel o wasanaeth ar gael ar y fframwaith; Craidd ac Uwch.

Ymhlith y gwasanaethau sydd ar gael o dan y lefel gwasanaeth uwch mae'r canlynol:

 • mynediad arbenigol i gwnsela, cyngor a gwybodaeth dros y ffôn 24/7 (dim switsfwrdd, atebir pob galwad gan gwnselwyr sydd wedi'u hachredu gan BACP yn y DU)
 • llinell gefnogi rheolwyr 24/7
 • CBT ar-lein
 • cwnsela ar-lein
 • cwnsela wyneb yn wyneb (ar gael o fewn 5 diwrnod i'r cyswllt cychwynnol o fewn 20 milltir i gartref neu fan gwaith y cyflogai)
 • cwnselwyr sy'n siarad Cymraeg ar gael ar gyfer cwnsela wyneb yn wyneb
 • gwefan ffordd o fyw Care First (porthol llyfrgell iechyd a lles cynhwysfawr ar-lein)
 • Zest gan Care First (rhaglen rheoli iechyd, lles a ffitrwydd ryngweithiol ar gael ar-lein neu fel Ap)
 • rheolwr gwasanaeth penodol
 • lansiad proffesiynol a rhaglen ymwybyddiaeth, gan gynnwys deunydd marchnata ac ymwybyddiaeth
 • integreiddio gwasanaeth a sefydlu llwybrau cyfeirio allweddol (Undebau/Adnoddau Dynol/Rheolwyr)
 • adroddiadau gwybodaeth reoli manwl.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk.