Skip to content

Digwyddiadau lansio gwasanaethau yswiriant y GCC

Digwyddiadau lansio gwasanaethau yswiriant y GCC

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n benodol at weithwyr proffesiynol yn y maes caffael, rheolwyr yswiriant a risg o fewn sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru, a darparwyr a benodwyd i'r Cytundebau.

Dyddiad: Dydd Mawrth 4 Hydref 2016

Lleoliad: Canolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10:00 a bydd yn para am hyd at 2 awr.

Dyddiad: Dydd Mawrth 18 Hydref, 2016

Lleoliad: Swyddfa Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9RZ

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 13:30 a bydd yn para am hyd at 2 awr.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Diweddariad ar y cytundebau yswiriant
  • Gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'r cytundebau
  • Sesiwn holi ac ateb
  • Trafodaethau ar dwf a datblygiad y cytundebau

Cofrestrwch eich presenoldeb trwy e-bost at Wasanaethau Proffesiynol y GCC (NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk).

Nodwch y canlynol:

  • Pa ddigwyddiad yr hoffech ei fynychu
  • Enwau'r rheiny sy'n mynychu o'ch sefydliad
  • Eich dewis iaith wrth gyfrannu yn y digwyddiad (Cymraeg neu Saesneg).

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: Dydd Gwener 30 Medi 2016 am 1pm.

Dylai unigolion sy'n dymuno cofrestru ar ôl y dyddiad cau gysylltu â’r categori Gwasanaethau Proffesiynol ar y blwch post uchod i gadarnhau a oes unrhyw lefydd ar gael ar gyfer y digwyddiad.